Właścicielem i administratorem serwisu znajdującego się pod adresem wolski.edu.pl jest Michał Wolski, który prowadzi działalność gospodarczą: MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737, zwany dalej “Operatorem”.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Operatora i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Operatora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Operator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Operatora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Operatora.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
  zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że: administratorem Twoich danych osobowych jest firma MODESTO Michał Wolski, ul. Okrężna 21, 05-506 Magdalenka NIP: 5212808502, REGON: 140644737,
 • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do Operatora możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Operator oświadcza, że na potrzeby prowadzonej działalności ma zarejestrowane w GIODO następujące bazy danych osobowych:

 • 122354 – Uczestnicy szkoleń i konsultacji – dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia szkoleń i konsultacji
 • 124853 – Potencjalni klienci
 • 122367 – Klienci firmy

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz:

 • PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 działającą pod marką przelewy24.pl,
 • Web INnovative Software Sp. z o.o. ul. Bolesława Krzywoustego 105/21 51-166 Wrocław KRS 0000342082, NIP 8982167294 działającą pod marką wFirma,

w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH BIULETYNÓW ORAZ KORESPONDENCJA TRANSAKCYJNA

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Operatora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Operator zapisuje na odpowiednich listach mailingowych adresy e-mail wszystkich klientów. Czynność ta służy do informowania o aktualizacjach serwisu, nowościach w ofercie. Z newsletterów klient może się wypisać w dowolnym momencie.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do list mailingowych biuletynów obsługiwanych przez:

 • serwis Freshmail.pl należący do firmy FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków REGON 123040091

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Operatorowi zwracać się do Czytelników po imieniu.

Korespondencja elektroniczna może odbywać się za pomocą zewnętrznych serwisów wspierających wysyłkę masową maili oferowaną przez:

 • EmailLab – VERCOM S.A., ul. Abpa A. Baraniaka 88, 61-131 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 0000535618, lub
 • Mailgun – Mailgun Technologies, Inc. 535 Mission St. San Francisco, CA 94105

Wyżej wymienione serwisy są wykorzystywane tylko jako dostawcy usługi SMTP – wysyłki poczty elektronicznej związanej z zamówieniami, zmianą haseł, i innymi działaniami transakcyjnymi.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne dotyczące oferty Operatora.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre obszary serwisów należących do Operatora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Operatora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google i Clicky.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej na temat obsługi ciasteczek zostało opisane na stronie: Polityka dotycząca cookies i ponownych technologii

PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ewentualne pytania dotyczące niniejszego oświadczenia lub postępowania Operatora z danymi użytkownika można kierować za pomocą adresu mailowego: szkolenia (at) wolski.edu.pl

Aby uzyskać kopię konkretnych informacji przekazanych Operatorowi lub aby zażądać skorygowania nieprawidłowych informacji, należy skontaktować się z operatorem za pomocą maila:  szkolenia (at) wolski.edu.pl

Przed udostępnieniem lub skorygowaniem informacji Operator może poprosić o zweryfikowanie tożsamości użytkownika oraz przekazanie dodatkowych szczegółowych informacji, które pomogą w realizacji żądania użytkownika. Operator skontaktuje się z użytkownikiem w terminie 30 dni od zgłoszenia.

Ze wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi oświadczenia o ochronie prywatności w serwisie należy w pierwszej kolejności zwracać się bezpośrednio do Operatora. Jeśli użytkownik nie otrzyma potwierdzenia otrzymania takiego zgłoszenia lub odpowiedź na zgłoszenie nie będzie satysfakcjonująca, należy skontaktować się drogą elektroniczną z organizatorami programu TRUSTe pod adresem https://www.truste.org/users/users_watchdog.html. Organizatorzy programu TRUSTe zwrócą się do operatora serwisu o odpowiedź na zastrzeżenia użytkownika.

data aktualizacji: 08.12.2017
×