Analiza i modelowanie procesów biznesowych to kurs, na którym opowiem o analizie biznesowej z wykorzystaniem BPMN.

Agenda (jeszcze w trakcie zmian)

Moduł 0. Wstęp do kursu  

Moduł 1. Wstęp do analizy biznesowej

 • Czym jest analiza biznesowa?
 • Czym jest proces biznesowy?
 • Podstawowe pojęcia?
  • Zmiana
  • Potrzeba
  • Cel
  • Wymaganie biznesowe
  • Reguła biznesowa
  • Wymaganie na system
  • Interesariusz
 • Kto wykonuje analizę?

Moduł 2. Otoczenie analizy biznesowej

 • Analiza procesów biznesowych a strategia
 • Analiza procesów biznesowych a specyfikacja rozwiązania

Moduł 3. Wymagania w analizie biznesowej

 • Akwizycja wymagań
 • Techniki akwizycji wymagań
 • Dokumentowanie wymagań
 • Walidacja i weryfikacja wymagań
 • Atrybuty wymagań
 • Śledzenie powiązań pomiędzy wymaganiami

Moduł 4. Podstawy Notacji BPMN

 • Wstęp
 • Bramki
 • Zdarzenia
 • Podprocesy i “super zadania”
 • Uczestnicy procesu
 • Procesy systemowe
 • Obiekty danych

Moduł 5. Modelowanie BPMN w Enterprise Architect

 • Struktura repozytorium
 • Jak wykonać diagram BPMN w Enterprise Architect?

Moduł 6. Przykładowe produkty analizy w Enterprise Architect

 • Opis sytuacji i przygotowanie modelu opisującego stan obecny
 • Cel i wymagania biznesowe
 • Przygotowanie modelu opisującego stan docelowy
 • Wymagania na system, przypadki użycia i historyjki użytkownika

Moduł 7. Zadania

Przedsięwzięcie to zamyka zestaw kursów obejmujących swoim zakresem analizę i projektowanie systemów.
Premiera kursu jest planowana na październik 2018.

 

Zapisując się na newsletter otrzymasz powiadomienie o pracach nad kursem i dokładnej dacie jego rozpoczęcia.
<br/ >

 

×